Mamaalaa kpangbɔɔ

Wù sefɛlɛɛ pu wo n’a daa we

Kilɛ ya yu ni wèe ni jogaŋaa niɲɛhɛŋɛɛ na

Lee jogana la li wa mɛ: Wù sefɛlɛɛ pu wo n’a daa we.

Kariɲɛɛgɛ Ɲɔmɛɛ nilɛɛ li ni wù sefɛlɛɛ pu wo keree k'a foro.

Wù kuri pa kpangbɔɔ li ni.